دانلود زیرنویس فیلم و سریال

دانلود زیرنویس به زبان های فارسی ،انگلیسی،المانی،فرانسوی،ایتالیایی،اسپانیایی و سایر زبانها.هماهنگ برای هر نسخه ای.

لیست زیرنویس های موجود :

Poster

The Sound of Your Heart: Reboot 2 (Maeumui Sori - Ribooteu 2 / 마음의 소리 리부트: 얼간이들 2)

Imdb

  • سال : 2018
  • زیرنویس هماهنگ
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
زبان زیرنویس Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English 마음의 소리 리부트: 얼간이들 2-The.Sound.of.Your.Heart.Reboot.Season.2.S02.END.WEB-DL.NF.H264   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Direct from source. Synced to WEB-DL NF versions. Follow @gabbyu_subs for subtitle updates 
English 마음의 소리 리부트: 얼간이들 2-The.Sound.of.Your.Heart.Reboot.S02E01-10.WEB-DL.NF.H264   TteokbokkiSubs
[NETFLIX] Direct from source. Synced to WEB-DL NF versions. Follow @gabbyu_subs for subtitle updates 
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E10   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E09   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E08   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E07   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E06   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E05   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E04   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E03   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E02   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E01   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Farsi/Persian .마음의 소리 리부트: 얼간이들-The.Sound.of.Your.Heart.RebootS2.E01-10   moonriverteam1
@moonriverteam_sns دانلود زیر نویس ها و آهنگها و فیلمهای درخواستی شما در تلگرام و وبلاگ ما moonriverteam.mihanblog.com  
Greek The.Sound.of.Your.Heart.Reboot.S02.E01-E10.WEB-DL.NF.H264   Catherine_Lee
netflix زیرنویس 
Indonesian 香ㆍ 마음의 소리 리부트.The Sound of Your Heart: Reboot S2ㆍE10 END.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
[Season 2 Episode 1-10 END]  
Indonesian 香ㆍ 마음의 소리 리부트.The Sound of Your Heart: Reboot S2ㆍE09.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
[Season 2 Episode 1-10 END]  
Indonesian 香ㆍ 마음의 소리 리부트.The Sound of Your Heart: Reboot S2ㆍE08.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
[Season 2 Episode 1-10 END]  
Indonesian 香ㆍ 마음의 소리 리부트.The Sound of Your Heart: Reboot S2ㆍE07.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
[Season 2 Episode 1-10 END]  
Indonesian 香ㆍ 마음의 소리 리부트.The Sound of Your Heart: Reboot S2ㆍE06.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
[Season 2 Episode 1-10 END]  
Indonesian 香ㆍ 마음의 소리 리부트.The Sound of Your Heart: Reboot S2ㆍE05.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
[Season 2 Episode 1-10 END]  
Indonesian 香ㆍ 마음의 소리 리부트.The Sound of Your Heart: Reboot S2ㆍE04.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
[Season 2 Episode 1-10 END]  
Indonesian 香ㆍ 마음의 소리 리부트.The Sound of Your Heart: Reboot S2ㆍE03.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
[Season 2 Episode 1-10 END]  
Indonesian 香ㆍ 마음의 소리 리부트.The Sound of Your Heart: Reboot S2ㆍE02.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
[Season 2 Episode 1-10 END]  
Indonesian 香ㆍ 마음의 소리 리부트.The Sound of Your Heart: Reboot S2ㆍE01.WEB-DL.NF   SULTAN_KHILAF
[Season 2 Episode 1-10 END]  
Italian The Sound of Your Heart: Reboot 2 (01-10) COMPLETA   Lexamei
[NETFLIX] - sottotitoli ufficiali  

زیرنویس برای هر نسخه ای

برای دانلود زیرنویس هر فیلم یا سریال کافیه در بخش جستجو نام اصلی فیلم رو بنویسید و جستجو رو بزنید. سپس با توجه به نسخه دلخواه و کیفت مد نظرتون دانلودکنید.