دانلود زیرنویس فیلم و سریال

دانلود زیرنویس به زبان های فارسی ،انگلیسی،المانی،فرانسوی،ایتالیایی،اسپانیایی و سایر زبانها.هماهنگ برای هر نسخه ای.

Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)

Imdb

  • اطلاعات انتشار :
    한국ㅡ일일요일이좋다ㅡ런닝맨ㅡRunning.Man.Ep.525ㅡVIU-NEXT
    한국ㅡ일일요일이좋다ㅡ런닝맨ㅡRunning-Man.Ep.525ㅡVIU-NEXT
  • تفسیر توسط
    ParkMinYoung
  • 𝐄𝐩.𝟓𝟐𝟓 𝐍𝐄𝐗𝐓 - Duration 1h.21m.38s | semua baris sudah dirapihkan | 𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗦𝗮𝘆𝗮 𝗱𝗶: trakteer.id/parkminyoungsubs ~ 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗞𝗮𝘀𝗶𝗵 ~
  • 10

زیرنویس برای هر نسخه ای

برای دانلود زیرنویس هر فیلم یا سریال کافیه در بخش جستجو نام اصلی فیلم رو بنویسید و جستجو رو بزنید. سپس با توجه به نسخه دلخواه و کیفت مد نظرتون دانلودکنید.