دانلود زیرنویس فیلم و سریال

دانلود زیرنویس به زبان های فارسی ،انگلیسی،المانی،فرانسوی،ایتالیایی،اسپانیایی و سایر زبانها.هماهنگ برای هر نسخه ای.

Produce X 101 (Produce 101 Season 4 / 프로듀스 X 101)

  • اطلاعات انتشار :
    프로듀스X101 - Produce X 101 Campick Summer Diary VLive
  • تفسیر توسط
    Rahma_Tham
  • Untuk video durasi 01:58:06 dr VLive. Download videonya disini https://home.soshistagram.com/naver_v/139149 (caranya tekan lama resolusi video yang dipilih, setelah itu klik simpan link. Maka akan otomatis terdownload oleh browser yang kalian pakai)

زیرنویس برای هر نسخه ای

برای دانلود زیرنویس هر فیلم یا سریال کافیه در بخش جستجو نام اصلی فیلم رو بنویسید و جستجو رو بزنید. سپس با توجه به نسخه دلخواه و کیفت مد نظرتون دانلودکنید.