دانلود زیرنویس فیلم و سریال

دانلود زیرنویس به زبان های فارسی ،انگلیسی،المانی،فرانسوی،ایتالیایی،اسپانیایی و سایر زبانها.هماهنگ برای هر نسخه ای.

My Dangerous Wife (Naui Wiheomhan Anae / 나의 위험한 아내)

  • اطلاعات انتشار :
    나의 위험한 아내.My.Dangerous.Wife.E04.201013-NEXT-VIKI
  • تفسیر توسط
    JoeruKyuden
  • Ep. 04 [VIKI SUB] "Durmiendo con un enemigo". Subtítulos gracias al equipo ❝ ✨ Estrellas en Ascenso ✨ ❞ en @Viki.com. Sincronizado para-NEXT. Subtítulos formato .srt y .ass Color. Tiempo de ejecución > 01:02:00. Disfruta... ;)...

زیرنویس برای هر نسخه ای

برای دانلود زیرنویس هر فیلم یا سریال کافیه در بخش جستجو نام اصلی فیلم رو بنویسید و جستجو رو بزنید. سپس با توجه به نسخه دلخواه و کیفت مد نظرتون دانلودکنید.