دانلود زیرنویس فیلم و سریال

دانلود زیرنویس به زبان های فارسی ،انگلیسی،المانی،فرانسوی،ایتالیایی،اسپانیایی و سایر زبانها.هماهنگ برای هر نسخه ای.

جستجوی زیرنویسAll languages
زبان زیرنویس Title Type H.I. Owner Date Downloads
English Rick and Morty - Fourth season
(2019)
Web   _ViSHAL_
10 days ago
7,924
English Rick and Morty - Fourth season
(2019)
Web   _ViSHAL_
17 days ago
7,539
English The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
20 days ago
6,131
English The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
26 days ago
5,960
English The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
27 days ago
5,685
English The Blacklist - فصل هفتم
(2019)
TV   _ViSHAL_
26 days ago
5,590
English The Flash - Sixth Season
(2019)
TV   GoldBerg_44
29 days ago
5,428
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    SULTAN_KHILAF
17 days ago
4,888
English The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
13 days ago
4,858
English The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
12 days ago
4,767
English The Flash - Sixth Season
(2019)
TV   _ViSHAL_
22 days ago
4,709
Indonesian The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
27 days ago
4,544
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    SULTAN_KHILAF
24 days ago
4,502
English The Blacklist - فصل هفتم
(2019)
TV   GhostRider666
19 days ago
4,493
Indonesian The World of the Married (A World of Married Couple / Couple's World / Boobooui Sekye / 부부의 세계)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
26 days ago
4,313
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    SULTAN_KHILAF
10 days ago
4,101
Indonesian The World of the Married (A World of Married Couple / Couple's World / Boobooui Sekye / 부부의 세계)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
25 days ago
4,084
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
18 days ago
4,058
English White Lines - First Season
(2020)
Web   hadilan
20 days ago
4,045
Indonesian The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
26 days ago
4,018
English Rick and Morty - Fourth season
(2019)
Web   _ViSHAL_
24 days ago
3,975
English Killing Eve - Third Season
(2020)
Web   _ViSHAL_
17 days ago
3,948
English The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
5 days ago
3,873
Indonesian The World of the Married (A World of Married Couple / Couple's World / Boobooui Sekye / 부부의 세계)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
19 days ago
3,862
English Killing Eve - Third Season
(2020)
Web   _ViSHAL_
24 days ago
3,804
Indonesian The World of the Married (A World of Married Couple / Couple's World / Boobooui Sekye / 부부의 세계)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
18 days ago
3,770
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    SULTAN_KHILAF
3 days ago
3,684
Indonesian The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
19 days ago
3,606
Arabic The Blacklist - فصل هفتم
(2019)
Web   alsugair
18 days ago
3,553
English How to Get Away with Murder - Sixth Season
(2019)
TV   GhostRider666
20 days ago
3,516
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
11 days ago
3,452
Indonesian The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
20 days ago
3,430
English Killing Eve - Third Season
(2020)
Web   _ViSHAL_
24 days ago
3,337
English The Flash - Sixth Season
(2019)
TV   GoldBerg_44
22 days ago
3,211
Indonesian Hospital Playlist (Wise Doctor Life / Seulkirowoon Uisasaenghwal / 슬기로운 의사생활)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
28 days ago
3,072
Indonesian The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
12 days ago
3,024
English Hospital Playlist (Wise Doctor Life / Seulkirowoon Uisasaenghwal / 슬기로운 의사생활)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
21 days ago
3,009
English DC's Legends of Tomorrow - Fifth Season
(2020)
TV   Flatto
15 days ago
3,008
English The Blacklist - فصل هفتم
(2019)
TV   _ViSHAL_
26 days ago
2,988
English How to Get Away with Murder - Sixth Season
(2019)
Web   _ViSHAL_
27 days ago
2,959
English Gangs of London - First Season
(2020)
TV   vanduc1102
29 days ago
2,950
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
4 days ago
2,866
English Rick and Morty - Fourth season
(2019)
Web   _ViSHAL_
24 days ago
2,845
Indonesian Hospital Playlist (Wise Doctor Life / Seulkirowoon Uisasaenghwal / 슬기로운 의사생활)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
20 days ago
2,807
English DC's Legends of Tomorrow - Fifth Season
(2020)
TV   _ViSHAL_
29 days ago
2,785
English Blindspot - Fifth Season
(2020)
Web   Flatto
27 days ago
2,779
Indonesian The King: Eternal Monarch (Deo King: Youngwonui Gunjoo / 더 킹: 영원 의 군주)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
13 days ago
2,690
Indonesian Hospital Playlist (Wise Doctor Life / Seulkirowoon Uisasaenghwal / 슬기로운 의사생활)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
14 days ago
2,683

زیرنویس برای هر نسخه ای

برای دانلود زیرنویس هر فیلم یا سریال کافیه در بخش جستجو نام اصلی فیلم رو بنویسید و جستجو رو بزنید. سپس با توجه به نسخه دلخواه و کیفت مد نظرتون دانلودکنید.