دانلود زیرنویس فیلم و سریال

دانلود زیرنویس به زبان های فارسی ،انگلیسی،المانی،فرانسوی،ایتالیایی،اسپانیایی و سایر زبانها.هماهنگ برای هر نسخه ای.

جستجوی زیرنویسAll languages
زبان زیرنویس Title Type H.I. Owner Date Downloads
English Emily in Paris - First Season
(2020)
Web   hadilan
29 days ago
4,987
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M3GATR0N
23 days ago
4,623
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   KPOPFAN
22 days ago
4,499
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    ParkMinYoung
12 days ago
4,370
Arabic The Walking Dead - Tenth Season
(2019)
TV   Hero Kan
29 days ago
4,283
English The Haunting of Bly Manor - First Season
(2020)
Web   hadilan
22 days ago
4,139
English Scam 1992 the Harshad Mehta Story
(2020)
Web   KhazzMan
22 days ago
3,888
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   kmmillenium
28 days ago
3,829
English The Walking Dead - Tenth Season
(2019)
Web   GoldBerg_44
29 days ago
3,732
Arabic The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   tsg
23 days ago
3,653
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M3GATR0N
23 days ago
3,473
Korean The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   bontoutou
29 days ago
3,458
Arabic The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   Scooby07
22 days ago
3,364
Arabic Raised by Wolves - First Season
(2020)
Web   KokoBoKo0
29 days ago
3,184
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
13 days ago
3,081
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   GoldBerg_44
29 days ago
2,969
English Tale of the Nine Tailed (Gumihodyeon / 구미호뎐)
(2020)
TV   RuoXi
24 days ago
2,960
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M_I_S
22 days ago
2,874
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
20 days ago
2,846
Arabic Raised by Wolves - First Season
(2020)
    KiLLeR SpIDeR
29 days ago
2,841
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
27 days ago
2,767
English Tale of the Nine Tailed (Gumihodyeon / 구미호뎐)
(2020)
TV   RuoXi
23 days ago
2,740
Turkish The Walking Dead - Tenth Season
(2019)
    Cybox
29 days ago
2,726
Arabic The Haunting of Bly Manor - First Season
(2020)
Web   Scooby07
22 days ago
2,591
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M_I_S
29 days ago
2,538
English South Park - Twenty-فصل چهارم
(2020)
Web   majo7
29 days ago
2,536
English Barbarians - First Season
(2020)
Web   Mouad49
8 days ago
2,483
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   bloodysunday
26 days ago
2,409
English The Mandalorian - فصل دوم
(2020)
Web   GoldBerg_44
1 days ago
2,402
English Supernatural - Fifteenth Season (Final)
(2019)
Web   class123
22 days ago
2,368
English The Haunting of Bly Manor - First Season
(2020)
Web   hadilan
22 days ago
2,318
English Start-Up (Seutateueop / 스타트업)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
14 days ago
2,263
Korean Raised by Wolves - First Season
(2020)
Web   korsubtitle
27 days ago
2,253
English The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   M_I_S
22 days ago
2,218
English The Mandalorian - فصل دوم
(2020)
Web   SilverStark
1 days ago
2,184
Arabic The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   tsg
23 days ago
2,128
English Tale of the Nine Tailed (Gumihodyeon / 구미호뎐)
(2020)
TV   ParkMinYoung
10 days ago
2,123
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
6 days ago
2,123
English Fargo - فصل چهارم
(2020)
Web   Flatto
26 days ago
2,058
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    skysoultan
12 days ago
2,058
Indonesian Start-Up (Seutateueop / 스타트업)
(2020)
    skysoultan
14 days ago
2,054
English Start-Up (Seutateueop / 스타트업)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
7 days ago
2,053
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   ParkMinYoung
5 days ago
2,043
English Tale of the Nine Tailed (Gumihodyeon / 구미호뎐)
(2020)
TV   ParkMinYoung
9 days ago
2,029
English The Haunting of Bly Manor - First Season
(2020)
Web   M_I_S
22 days ago
1,964
Korean The Boys - فصل دوم
(2020)
Web   bontoutou
19 days ago
1,952
English Record of Youth (Youth Record / Chungchungirok / 청춘기록)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
25 days ago
1,932
English Tehran - First Season
(2020)
Web   astroboy20016
28 days ago
1,928

زیرنویس برای هر نسخه ای

برای دانلود زیرنویس هر فیلم یا سریال کافیه در بخش جستجو نام اصلی فیلم رو بنویسید و جستجو رو بزنید. سپس با توجه به نسخه دلخواه و کیفت مد نظرتون دانلودکنید.