دانلود زیرنویس فیلم و سریال

دانلود زیرنویس به زبان های فارسی ،انگلیسی،المانی،فرانسوی،ایتالیایی،اسپانیایی و سایر زبانها.هماهنگ برای هر نسخه ای.

جستجوی زیرنویسAll languages
زبان زیرنویس Title Type H.I. Owner Date Downloads
English Condor - فصل دوم
(2020)
Web   QuietGeek
9 days ago
4,346
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    SULTAN_KHILAF
24 days ago
4,105
English Condor - فصل دوم
(2020)
Web   fenlander
16 days ago
3,966
English The 100 (The Hundred) - فصل هفتم
(2020)
Web   yashar20
28 days ago
3,856
English Cursed - First Season
(2020)
Web   BNCC_bro
20 days ago
3,776
English Condor - فصل دوم
(2020)
Web   fenlander
21 days ago
3,756
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    SULTAN_KHILAF
17 days ago
3,723
English The 100 (The Hundred) - فصل هفتم
(2020)
Web   yashar20
21 days ago
3,586
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    SULTAN_KHILAF
10 days ago
3,551
Indonesian It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
26 days ago
3,543
Indonesian It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
25 days ago
3,322
English Condor - فصل دوم
(2020)
Web   fenlander
2 days ago
3,288
English It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
25 days ago
3,200
English It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
TV   TteokbokkiSubs
26 days ago
3,095
English It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
TV   ParkMinYoung
12 days ago
3,047
English Condor - فصل دوم
(2020)
    QuietGeek
16 days ago
3,029
English It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
TV   ParkMinYoung
18 days ago
3,004
Indonesian It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
19 days ago
2,965
English Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل هفتم
(2020)
TV   GoldBerg_44
7 days ago
2,911
English Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)
(2020)
TV   RuoXi
27 days ago
2,898
Indonesian It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
18 days ago
2,889
Indonesian Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
    SULTAN_KHILAF
3 days ago
2,835
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
18 days ago
2,823
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
11 days ago
2,789
Arabic Cursed - First Season
(2020)
Web   Scooby07
20 days ago
2,743
English Stargirl - First Season
(2020)
Web   yashar20
17 days ago
2,692
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
4 days ago
2,653
English Running Man (일일요일이좋다-런닝맨)
(2010)
TV   RuoXi
25 days ago
2,650
English It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
TV   ParkMinYoung
11 days ago
2,626
Indonesian It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
12 days ago
2,625
English Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل هفتم
(2020)
TV   GoldBerg_44
21 days ago
2,617
English Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)
(2020)
    ParkMinYoung
13 days ago
2,612
English It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
TV   ParkMinYoung
19 days ago
2,511
Indonesian It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
11 days ago
2,501
English Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - فصل هفتم
(2020)
TV   GoldBerg_44
28 days ago
2,435
English It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
TV   ParkMinYoung
5 days ago
2,428
English Condor - فصل دوم
(2020)
Web   M_I_S
8 days ago
2,420
English Stargirl - First Season
(2020)
Web   yashar20
24 days ago
2,402
English Condor - فصل دوم
(2020)
Web   unknown2014
28 days ago
2,384
English Condor - فصل دوم
(2020)
Web   fenlander
29 days ago
2,308
English Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)
(2020)
TV   ParkMinYoung
20 days ago
2,306
English Condor - فصل دوم
(2020)
Web   fenlander
28 days ago
2,302
English Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)
(2020)
TV   RuoXi
26 days ago
2,273
English It's Okay to Not Be Okay (Psycho But It's Okay / Saikojiman Gwaenchana / 사이코지만 괜찮아)
(2020)
TV   ParkMinYoung
4 days ago
2,263
English Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)
(2020)
    ParkMinYoung
19 days ago
2,261
English Condor - فصل دوم
(2020)
    QuietGeek
21 days ago
2,254
English Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)
(2020)
    ParkMinYoung
12 days ago
2,234
Indonesian Backstreet Rookie (Convenience Store Saet-byul / Pyeonuijeom Saetbyeoli / 편의점 샛별이)
(2020)
    SULTAN_KHILAF
26 days ago
2,216

زیرنویس برای هر نسخه ای

برای دانلود زیرنویس هر فیلم یا سریال کافیه در بخش جستجو نام اصلی فیلم رو بنویسید و جستجو رو بزنید. سپس با توجه به نسخه دلخواه و کیفت مد نظرتون دانلودکنید.